Obvestilo o odvozu zelenega odreza

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

01.10.2018

Občina Trzin obvešča vse občane in občanke, da je organizirala odvoz zelenega odreza za občane od ponedeljka 1. 10. 2018 do nedelje 28. 10. 2018 .


Lokacije za zbiranje ostankov zelenega odreza so:


Stari del Trzina: 1. na Habatovi ulici pri ekološkem otoku poleg mostu,

 2. ob robu parkirišča pri objektu Kulturnega doma Trzin, Mengeška cesta 9,

 3. ob Jemčevi cesti, pri ekološkem otoku, pri odcepu na notranjo Jemčevo cesto.Trzin Mlake: 1. pri spodnjem zaklonišču na Kidričevi ulici,

 2. pri zgornjem zaklonišču na zelenici ob križišču Zorkove in Trdinove ulice,

 3. na zelenici ob Kidričevi ulici pri parkirišču trgovine Mercator,

 4. na Ulici Rašiške čete 4, pri objektu Planinskega društva Onger Trzin,

 5. na zelenici ob križišču Kidričeve ulice in Bergantove ulice,

 6. ob makadamskem parkirišču ŠRP, na koncu niza vrstnih hiš na Prešernovi ulici,

 7. na Ongru, zelenica nasproti h. št. 7.


OIC Trzin: 1. ob križišču ulic Špruha in Motnica.


PROSIMO, DA PRED ZAČETKOM IN PO ZAKLJUČKU ZBIRANJA NA OZNAČENE LOKACIJE NE ODLAGATE OSTANKOV ZELENEGA ODREZA, KER NE BO ORGANIZIRANIH DODATNIH ODVOZ.


Z globo od 100 do 300 eurov se za prekršek kaznuje posameznik - imetnik odpadkov, ki odpadke pušča v okolju, jih odmetava ali z njimi nenadzorovano ravna (17. člen Uredbe o odpadkih, Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15).


Občinska uprava