Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

29.11.2020

Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani

Predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani je v skladu z 2. odstavkom 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 - ZJNepS, 33/11, 75/12 - ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 - ZSSve, 22/18 - ZSICT, 16/19 - ZNP-1 in 104/20) (v nadaljevanju: Zakon o sodiščih) v Uradnem listu RS z dne 6. 11. 2020 objavil poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani. Za Okrožno sodišče v Ljubljani bo imenovanih 300 sodnikov porotnikov.

Kandidate lahko poleg predstavniških organov občin predlagajo tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani. Po določbi 1. odstavka 45. člena Zakona o sodiščih politične stranke ne morejo neposredno predlagati kandidatov. Predsednik imenuje sodnike porotnike v sorazmerju s številom prebivalcev občine glede na število prebivalcev vseh občin na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani. Tako naj bi za območje občine Trzin imenoval 2 sodnika porotnika.

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik (42. člen Zakona o sodiščih).

Vse zainteresirane pozivamo, da nam predloge kandidatov posredujejo najkasneje do ponedeljka, 14. decembra 2020, do 12.00 ure, na naslov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, s pripisom: 'SODNIKI POROTNIKI 2020'.

Predlogom je potrebno predložiti izpolnjeno izjavo kandidata, ki je v prilogi poziva.

                                     Predsednica komisije

                                       Klavdija Tretjak, l. r.

- Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani.

- izjava word in pdf

- poziv Okrožnega sodišča v Ljubljani

- Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov