Preklic Sklepa o brezplačnih parkiriščih

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

26.05.2020

Župan Občine Trzin na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) in Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/15-uradno prečiščeno besedilo) sprejemam naslednji

                                       S K L E P

Z dnem 1. 6. 2020 preneha veljati sklep št. 371-0007/2020-3 z dne 16. 3. 2020, s katerim so se spremenile:

  • parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine,
  • parkirne površine, na katerih je uvedeno časovno omejeno parkiranje,
  • parkirne površine, namenjene samo imetnikom dovolilnic,

v ostale parkirne površine in so brezplačna, časovno neomejena in na katerih ni potrebno imeti dovolilnice.

Z dnem 1. 6. 2020 velja na parkirnih površinah takšna ureditev mirujočega prometa, kot je bila pred sprejetjem sklepa št. 371-0007/2020-3 z dne 16. 3. 2020

Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja.

Peter Ložar

   Župan

Številka: 371-0007/2020-13

Datum: 26. 5. 2020

SKLEP!