Sklep o brezplačnih parkiriščih

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

18.03.2020

Župan Občine Trzin na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) in Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/15-uradno prečiščeno besedilo) sprejemam naslednji

S K L E P

Vlada RS je sprejela Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/20).

Ker želimo zagotoviti zadostno število parkirnih mest začasno spreminjamo:

  • parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine,
  • parkirne površine, na katerih je uvedeno časovno omejeno parkiranje,
  • parkirne površine, namenjene samo imetnikom dovolilnic,

v ostale parkirne površine in so brezplačna, časovno neomejena in na katerih ni potrebno imeti dovolilnice.

Na tak način bo Občina Trzin poskušala ublažiti posledice vladnega odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v RS.

Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja.

Sklep velja 14 dni oziroma do preklica.

 

                                     Peter Ložar

                                          Župan

 

 

Številka: 371-0007/2020-3

 

Datum: 16. 3. 2020

SKLEP!