Stara hišna imena

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

12.09.2019

Stara hišna imena


Z odkrivanjem kulturne dediščine se bolj zavedamo svoje identitete in vloge v prostoru in času, v katerem živimo. V podeželskih okoljih imajo pomembno vlogo pri prepoznavanju ljudi med seboj hišna imena. Poleg ljudi zaznamujejo tudi vso ostalo lastnino neke hiše - polja, gozd, živino. Prav za hišna imena je značilno, da razen v redkih primerih ostajajo enaka kljub menjavi priimka ali lastnika pri hiši. Danes pa so ta imena predvsem v naseljih, ki so spremenila svojo podeželsko podobo, povržena pozabi in izginjanju.


V okviru projekta Stara hišna imena, v katerem sodelujejo občine Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice, so bila letos raziskana hišna imena v Trzinu. Na podlagi zgodovinskih zapisov v franciscejskih katastrih in župnijskih knjigah, obstoječe literature ter s pomočjo domačinov, ki so sodelovali na srečanjih, je bilo v Trzinu zbranih 139 starih hišnih imen. Pri zbiranju imen in predvsem zanimivosti, povezanih z njimi, so sodelovali tudi učenci OŠ Trzin, ki so na ta način obogatili znanje o svojih domačih krajih.


Z namenom ohranitve in oživitve rabe hišnih imen so bili lastniki hiš s hišnimi imeni povabljeni k podaji soglasja za označitev domačije. Lastniki, ki so soglasje podali, so table s hišnimi imeni že prejeli. Na tablah so imena izpisana v domači narečni obliki, pri čemer se uporablja tudi znak Ə, ki se prebere kot polglasnik. Lastniki domačij, ki se za označitev domačij niso odločili, še vedno lahko prejmejo brezplačno tablo s hišnim imenom. Za več informacij se lahko obrnejo na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, telefon 04 581 34 16 ali e-pošta klemen.klinar@ragor.si.


V okviru projekta je bila izdana knjižica s seznamom zbranih hišnih imen, ki je domačinom brezplačno na voljo na Občini Trzin in v Centru Ivana Hribarja Trzin. Imena so umeščena tudi na skupni spletni portal gorenjskih hišnih imen www.hisnaimena.si, kjer so na razpolago tudi podatki o navedbah hišnega imena v zgodovinskih virih in takratnih gospodarjih.


Projekt 'Stara hišna imena' poteka v okviru LAS Za mesto in vas in je financiran s strani Občine Trzin, ostalih sodelujočih občin in Evropske unije preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP: Evropa investira v podeželje).


                                                                                                                                       Klemen Klinar