Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi svetega Florijana

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

04.10.2021

Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana

Občina Trzin je v letu 2020 uspešno kandidirala na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas« v letu 2019, in sicer za projekt »Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana«. V decembru 2020 je s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbo o pravici do sredstev, s katero so ji odobrena sredstva v višini 99.999,75 evrov. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Skupna vrednost projektna znaša 247.039,47 evrov.

Namen projekta je celovita ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana. Občina Trzin ima na območju ob cerkvi sv. Florijana neurejeno infrastrukturo. Z izvedbo projekta želi Občina Trzin urediti obstoječo občinsko cesto od križišča pri župnišču do križišča pri parkirišču OŠ Trzin, in sicer z obnovo cestišča, odvodnjavanja, javne razsvetljave, parkirišč in enostranskega hodnika za pešce ter zasaditi nov drevored. Hkrati se v sklopu projekta ponovno vzpostavi staro pot, ki je potekala za cerkvijo sv. Florijana. Po podatkih Župnije Trzin je pot bila že v letih 1725-33, saj je, kot je navedeno zgoraj, bila prva gotska cerkev obrnjena nasprotno od sedanje tako, da je bil vhod pod zvonikom. Pot je bila zaraščena vse do poletja 2019. Pri sečni gozda za cerkvijo so jo vzpostavili za namen vlake. Občina Trzin želi pot urediti v pešpot in tako celotno urediti območje ob cerkvi sv. Florijana. Z izvedbo projekta na območju zavarovane sakralne stavbne dediščine bodo izboljšani bivalni pogoji v tem delu naselja, povečano število obiskovalcev vaškega jedra, omogočena izvedba večjega števila prireditev in ohranjanje kulturne identitete Trzina. Najpomembnejši rezultat projekta je tako razvoj in nadgradnja manjše osnovne lokalne infrastrukture.

V avgustu 2021 je izvajalec izvedel asfaltiranje ceste s čimer je že vidna končna podoba vaškega jedra. Potrebno je zasaditi še drevored in urediti okolico gradbišča.

Občina Trzin

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželjeLAS Za mesto in vasRRA LUR