Zbiranje in odvoz ostankov zelenega odreza

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

05.03.2019

  OBVESTILO GOSPODINJSTVOM


o lokacijah spomladanskega zbiranja in odvoza ostankov zelenega odreza na območju naselja Trzin


 


Občina Trzin za svoje občane organizira spomladansko akcijo zbiranja in odvažanja ostankov, ki nastanejo pri rezanju živih mej in okrasnega ter sadnega drevja, v času od petka, dne 15. 3. 2019 do ponedeljka, dne 15. 4. 2019.


 


Vse udeležence akcije pozivamo, da odpadke po spomladanskem rezu, ki so namenjeni kompostiranju, odlagajo samo na predvidenih lokacijah in v predpisanem časovnem terminu.


 


Lokacije za zbiranje ostankov zelenega odreza so:


 


Stari del Trzina:
  1. na Habatovi ulici pri ekološkem otoku poleg mostu,
  2. ob Jemčevi cesti, pri ekološkem otoku, pri odcepu na notranjo Jemčevo cesto.
 


Trzin Mlake:
  1. pri spodnjem zaklonišču na Kidričevi ulici,
  2. na zelenici ob Kidričevi ulici pri parkirišču trgovine Mercator,
  3. na Ulici Rašiške čete, pri objektu Planinskega društva Onger Trzin,
  4. na zelenici ob križišču Kidričeve ulice in Bergantove ulice,
  5. ob makadamskem parkirišču ŠRP, na koncu niza vrstnih hiš na Prešernovi ulici,
 


OIC Trzin:
  1. ob križišču ulic Špruha in Motnica.
 


 


Akcija zbiranja vejevja bo potekala od petka, dne 15. 3. 2019 do ponedeljka, dne 15. 4. 2019.


PROSIMO, DA PRED ZAČETKOM IN PO ZAKLJUČKU ZBIRANJA NA LOKACIJE NE ODLAGATE OSTANKOV ZELENEGA ODREZA, KER NE BO ORGANIZIRANIH DODATNIH ODVOZ.


 


OPOZORILO!


Na lokacije, namenjene zbiranju ostankov zelenega odreza, ne sodijo kosovni in nevarni odpadki. Zanje bo Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o. iz Domžal organiziralo posebno zbiranje .


 


Peter Ložar, l.r.


Ž U P A N