Gospodarstvo

Gospodarstvo

Trzin se ponaša z bogato, več stoletno tradicijo obrtništva in kasneje podjetništva. Trzinci so bili skozi zgodovino poznani po različnih izdelkih in storitvah. Poznani so bili po prevozništvu, trgovini, gostinstvu, mesarstvu, pekarstvu, usnjarstvu, krojaštvu, mizarstvu, kovaštvu, opekarništvu in drugem.

Po drugi svetovni volji se je zaradi zgrešenih političnih odločitev in zatiranja zasebne pobude število obrtnikov hitro manjšalo. Razmere pa so se začele popravljati z demokratizacijo in prihodom tržnega gospodarstva v devetdesetih letih.Posebno vlogo pri razvoju podjetništva v Trzinu ima Obrtno-industrijska cona.

Njeni začetki segajo v leto 1985, ko se stekle priprave za njeno ureditev.Prvo podjetje je v njej pričelo s poslovanjem leta 1987, leta 1988 pa je s poslovanjem pričelo tudi prvo zasebno podjetje KIMI.Po podatkih iz leta 2013 v Trzinu posluje 868 podjetij.

Septembra 2015 je bilo v Trzinu, ne glede na prebivališče skupaj zaposlenih 4839 oseb od tega približno 375 občanov Trzina.Občina Trzin se bo tudi v bodoče trudila zagotavljati ustrezno podjetniško okolje.