Društva

Društva

Vse o društvih

V občini Trzin je bogato razvito društveno življenje, saj v njej aktivno in uspešno deluje veliko društev na vseh področjih družabnega življenja. Najstarejše društvo v Občini je Prosotovljno gasilsko društvo Trzin, ustanovljeno leta 1906, kot drugo slabih 20 let kasneje, ustanovljeno društvo pa mu sledi zdaj imanovano Kulturno umetniško društvo Franc Kotar Trzin. Društva izvajajo svoje lastne programe, ki so po večini že presegla delovanja le za člane, izvajajo pa tudi programe in prireditve, ki jih razpisuje Občina Trzin. Med športnimi občinskimi prireditvami so to Mednarodno strelsko tekmovanje za skirco Borisa Paternosta, Občinsko prvesntvo v veleslalomu, Tek Petra Levca Skirca, Otroška Olimpijada in Šahovski turnir. Kot turistične prireditve se razpišejo Florjanov sejem in prednovoletni oziroma Miklavžev sejem, pa tudi Gregorjevo s spuuščanjem ladjic po Pšati, ter velik čarovniški žur, za lepšo urejenost kraja pa se dodatno spodbuja s prireditvijo podelitev priznanj za lepo okolico hiše. Kot kulturno turistične prireditve pa Občina razpisuje predvsem občinske proslave, festival TrznFest in mednarodni folklorni festival. Društva izvajajo programe na humanitarnem področju, na področju izobraževanja, na področju mladine, turizma, športa in kulture. V nadljevanju naštevamo društva in organizacije, ki delujejo na področju občine Trzin.

Fotogalerija