Društvo upokojencev Žerjavčki

Društvo upokojencev Žerjavčki skrbi za prostočasne aktivnosti starejših občanov. Druženje starejših občanov ob različnih interesnih dejavnostih.